Inschatting van het relatieve voordeel van de Graine de Malice herbruikbare verzenddoos LOOPIPAK
Multidimensioneel impact naast CO2-uitstoot

INHOUD

  1. Principe van de LoopiPak-kist
  2. Algemeen resultaat van de milieueffecten van de LoopiPak
  3. LCA houdt rekening met het hele proces, geen stap wordt overgeslagen voor een betrouwbare conclusie
  4. Een onbetwistbaar alternatief voor karton, de meest voorkomende verpakking voor de levering van online bestellingen
  5. Beginsel van levenscyclusanalyse (LCA)
  6. Presentatie van gevoeligheidsanalyses
  7. Technische details van de veronderstellingen

1. Principe van de LoopiPak

De Graine de Malice verzenddoos wordt gebruikt om de inhoud van online bestellingen bij een handelaar die via een vervoerder levert (aan huis of op een afhaalpunt) te verpakken en te beschermen. Deze doos vervangt de kartonnen buitenverpakking die gewoonlijk wordt gebruikt.

Deze doos is gemaakt van hergebruikte materialen (reclamezeildoeken) of gerecycleerde materialen (polypropyleen) die zeer resistent zijn, zodat hij vele malen kan worden hergebruikt. Na elk gebruik wordt hij gereinigd alvorens opnieuw te worden gebruikt. Het modulaire ontwerp maakt reparaties tijdens de levensduur mogelijk, wat het aantal mogelijke hergebruiken verder uitbreidt.

Dankzij de herbruikbaarheid heeft de Graine de Malice-doos een veel geringere impact op het milieu dan een wegwerpdoos van karton.

LoopiPak van Graine de Malice

Het is een puur product van de circulaire economie, ontworpen en vervaardigd in België, en is verkrijgbaar in verschillende maten. Het is de enige echte zero-waste krat en die het mogelijk maakt retourverpakkingen terug te sturen naar de detailhandelaar.

2. Het algemene resultaat is duidelijk: onze herbruikbare doos heeft een veel beter milieueffect dan de kartonnen doos.

Het gebruik van de herbruikbare doos produceert gemiddeld meer dan 30 keer minder CO2 dan het gebruik van de kartonnen doos voor eenmalig gebruik. We hebben het niet over een verbetering met 30%, maar over een vermindering met 97%!

Het effect op het milieu is multidimensionaal en gaat verder dan de CO2-uitstoot. Het houdt rekening met methaanemissies, nitriet in water, deeltjes in de atmosfeer. De verbetering op deze gebieden is nog beter.

3. LCA houdt rekening met het hele proces, geen stap wordt overgeslagen voor een betrouwbare conclusie

Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken, is het van belang een proces te analyseren dat zo dicht mogelijk ligt bij het werkelijke circuit dat de doos zal volgen. Het geanalyseerde proces is het volgende:

Schema 1 : bestelling zonder statiegeld of individuele herbruikbare verpakking (bv. een statiegeldfles)

• Graine de Malice maakt de doos

• Graine de Malice levert de doos aan de handelaar

• De detailhandelaar verpakt de bestelling van de klant in de doos en overhandigt ze aan de vervoerder

• De doos wordt aan de klant geleverd

• De klant pakt de bestelling uit, vouwt de doos dicht, draait het verzendlabel om en geeft de dichtgevouwen doos aan de vervoerder

• De doos is afgegeven door de vervoerder bij Graine de Malice

• Graine de Malice maakt de doos schoon, voert een kwaliteitscontrole en eventuele reparaties uit

De cyclus begint opnieuw vanaf punt 2.

Route van de herbruikbare LoopiPak (Schema 1)

Schema 2 : bestelling met statiegeld of individuele verpakking die aan de handelaar moet worden teruggegeven

• Graine de Malice maakt de LoopiPak

• Graine de Malice geeft de doos aan de winkelier

• De detailhandelaar verpakt de bestelling van de klant in de LoopiPak en geeft ze aan de transporteur

• De doos wordt aan de klant geleverd

• De klant pakt de bestelling uit, vouwt de LoopiPak indien nodig (afhankelijk van het volume van de terug te sturen artikelen), draait het verzendlabel om en overhandigt de opgevouwen LoopiPakaan de vervoerder

• De doos wordt door de vervoerder bij de handelaar afgeleverd

• De detailhandelaar verwijdert de statiegeld- en retourzendingen uit de ontvangen doos, vouwt deze

• De detailhandelaar geeft de lege LoopiPak aan Graine de Malice bij levering van schone LoopiPak door Graine de Malice

• Graine de Malice reinigt de LoopiPak, voert een kwaliteitscontrole uit en repareert hem indien nodig

De cyclus begint opnieuw vanaf punt 2.

Route van de herbruikbare doos met retourzendingen (schema 2)

4. Een onbetwistbaar alternatief voor karton, de meest voorkomende verpakking voor de levering van online bestellingen

Een LCA voor één product is moeilijk te gebruiken en in ons geval ongeschikt. Wij willen de impact van de kartonnen verpakkingen die in meer dan 95% van de onlinebestellingen van consumenten worden gebruikt, sterk verbeteren. Daarom hebben wij ervoor gekozen onze box te vergelijken met zijn huidige equivalent: de kartonnen box voor eenmalig gebruik met vergelijkbare afmetingen.

Het beschouwde proces is als volgt:

• De fabrikant maakt de kartonnen doos

• De producent levert de kassa aan de handelaar

• De detailhandelaar verpakt de bestelling van de klant in de doos en overhandigt hem aan de vervoerder

• De kartonnen doos wordt aan de klant geleverd

• De klant pakt de bestelling uit, vouwt de doos dicht en geeft hem aan de selectieve ophaaldienst voor recycling

• Soms wordt de doos eerst hergebruikt (uit de statistieken blijkt een gemiddeld hergebruik van 3%: 3 op 100 keer)

• De gevouwen doos wordt opgehaald en naar het recyclingscentrum gebracht

• Het karton wordt gerecycleerd of verwerkt in een methaniseringscentrum.

Route van de kartonnen doos

5. Beginsel van levenscyclusanalyse (LCA)

Levenscyclusanalyse (LCA) is een kwantitatieve wetenschappelijke methode om het effect van een product op het milieu te meten. Deze analyse probeert zo volledig mogelijk te zijn. Het houdt rekening met een hele reeks elementen zoals de gebruikte grondstoffen, het gebruik van het product en de verwijdering ervan aan het eind van de levensduur. Deze wetenschappelijke en gestandaardiseerde aanpak, gebaseerd op nauwkeurige metingen, maakt het mogelijk keuzes te bevestigen en vooral te voorkomen dat te goeder trouw "slechter dan beter" wordt gedaan.

Wij hebben gekozen voor een zo volledig mogelijke analyse, van de keuze van de grondstoffen tot de verwijdering van de verschillende componenten van het product aan het einde van zijn levensduur, of de recycling van geschikte materialen.

Een LCA is bijzonder nuttig als vergelijking in een alternatief. Het effect van een product kan gemakkelijk worden beoordeeld "in verhouding tot" een ander, zeer gebruikelijk product of gebruik. Hieruit blijkt dat een innovatie veel efficiënter is - of niet - dan het gewoonlijke gebruik.

Door een gebrek aan gegevens of omdat er in de praktijk veel variaties in het gebruik van een product mogelijk zijn, moet een LCA soms gedeeltelijk op veronderstellingen worden gebaseerd. Om het risico van een verkeerde beslissing uit te sluiten, wordt de variatie in de resultaten geanalyseerd op basis van veranderingen in de veronderstellingen.

Ten slotte moet, om ervoor te zorgen dat een verandering in het gebruik gunstig is voor het milieu, de nieuwe oplossing over het gehele scala van veronderstellingen verscheidene malen beter zijn dan de traditionele oplossing (b.v. 3 maal beter).

6. Presentatie van gevoeligheidsanalyses

Voor een kleine kartonnen doos (bv. 20x20x20cm) is de CO2-uitstoot 25 keer lager. Voor een middelgrote doos (40x40x40cm) is dat 50 keer minder!!

Zelfs als we nieuw zeildoek zouden gebruiken, is de verbetering al zeer aanzienlijk: bij elk gebruik wordt 15 keer minder CO2 uitgestoten.

Vergelijking met nieuw zeildoek, middelgrote doos :


Het hergebruiken van de kartonnen doos is natuurlijk een reflex die men al zou moeten hebben. Hij verslechtert echter snel. Het huidige hergebruikpercentage wordt geraamd op 3%. Verhoging van het hergebruikspercentage tot 20% (wat nog nooit is gedaan) zou de prestaties van de kartonnen doos verbeteren, maar de herbruikbare doos is nog steeds veel beter (25 maal minder CO2 in plaats van 30 maal minder).

7. Technische details van de veronderstellingen

LCA's zijn gevoelig voor aannames. Aannames zijn noodzakelijk omdat de werkelijke gebruiksgegevens onbekend zijn. Vervolgens worden realistische gemiddelde ramingen gemaakt, bijvoorbeeld voor de afstand die moet worden afgelegd tussen de handelaar en de klant, of tussen de werkplaats van Graine de Malice en de handelaar.

Specifieke aannames van de scenario's

- elke doos wordt met stoom gereinigd na elk gebruik

- de herbruikbare doos wordt ten minste 50 keer gebruikt (uit tests blijkt een veel hogere capaciteit)

- polypropyleen had een recyclingpercentage van 70%.

- identieke afstanden tussen vergelijkbare stappen in beide vergelijkingsscenario's

Het gekozen toepassingsgebied is een combinatie van Cradle to Grave en Cradle to Cradle; voor materialen met recyclingpotentieel.

Bronnen

De LCA werd berekend volgens ISO 14040.

De kwantitatieve impactgegevens zijn afkomstig uit de databanken EF-secundary data en agribalyse, die worden geëxploiteerd met het OpenLCA-instrument.

Nuttige referenties zijn hieronder te vinden:

https://ec.europa.eu/environment/ipp/lca.htm

https://pre-sustainability.com/articles/lca-standards-and-guidelines/

https://ecochain.com/knowledge/life-cycle-assessment-lca-guide/

https://www.iso.org/fr/standard/37456.html

https://lca-net.com/publications/show/new-international-standards-life-cycle-assessment-iso-14040-iso-14044/

Comment profiter de l'ail des ours toute l'année?
Nous partageons notre astuce toute simple