ONS ENGAGEMENT

De bestaansreden van Graine de Malice vertaalt zich in 4 missies.

Wij geloven dat we duurzamer kunnen leven, als we de anderen en onze planeet beter leren respecteren.

Ecologisch en sociaal engagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door duurzamer te verbruiken kun je meer geld sparen, en door beter te produceren kun je meer sociale rechtvaardigheid garanderen. En beide zijn bovendien bevorderlijk voor het milieu, en voor ons welzijn.

DE LOKALE ECONOMIE STEUNEN

CREER DES PRODUITS DURABLES

BOMEN PLANTEN

ZICH SOCIAAL ENGAGEREN